Detta gäller för svenska kunder:

Extended right of exchange over Christmas until 14th of January